ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประสาทสิทธิ์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ทต.ประสาทิสทธิ์ เรื่อง ผู้ชนะการขายโดยวิธีทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสาพตามอายุการใช้งานปกติ กองคลัง 77
2 ประกาศ ทต. ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบหอถังประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สนั่น แสงแก้ว ม.1 วางท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1000 ม.ปรับปรุงหอถังสูง20ม. พร้อมระบบ ด้วยวิธี e-bidding กองคลัง 88
3 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บริเวณบ้าน สท.ทวิช สวนแก้ว หมู่5 ขนาด 20ลบ.ม. พร้อมระบบวางท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1000ม. ตามแบบที่ ทต. กำหนด ด้วยวิธี e-bidding กองคลัง 73
4 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านราชโอด หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบแปลน ทต.ประสาทสิทธิ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 122
5 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดบ่อบาดาลพร้อมหอถัง บริเวณบ้าน สท.ทวิช สวนแก้ว หมู่ที่5 ขนาด 20 ลบ.ม. พร้อมระบบวางท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000 ม. ตามแบบ ทต.ประสาทสิทธิ์ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 123
6 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบหอถังประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สนั่น แสงแก้ว หมู่ที่ 1 วางท่อเมนประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 1,000 เมตร ปรับปรุงหอถังน้ำสูง 20 ม.พร้อมระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองคลัง 88
7 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จางเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตั๊ว แซ่ตั๊น หมูที่ 5 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 54
8 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายก๊อง(ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 3 ขนาดความ. กว้าง4เมตรรวมความยาว200เมตร.หนา0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 83
9 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองคลัง 92
10 ประกาศ ทต.ประสาทสิทธิ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายลี้ บรรเทิง-บ่อกุ้งนายเลิศ (ช่วงที่1) หมู่ที่1 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร พร้อมป้านประชาสัมพันธ์ กองคลัง 62

หน้า 1 จาก 16

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่าง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20