บุคลากรปกครองท้องที่เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


นายภิญโญ  เรืองชัยนุสรณ์
กำนันตำบลประสาทสิทธิ์


นายวิม  แสงพยัพ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายกฤษณะ  ไวว่อง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
  
นายสนั่น  ขันทอง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1


นายสมใจ  ล้วนแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายแดง  พูลทรัพย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
  
นายไพรัช  ทองวิไล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายวรรณะ  ก่อเกียรติโกมล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายวิชญ์พิภัชว  กิติเจริญนันท์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
  
นายกิตติ์ธเนศ  กุลหิรัญธนรัตน์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3นายบรรพต  สิริพิทักษ์ธนาธร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นางราตรี  กุลนาวงศ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
  
นายยศพัทธ์  สิริรักษ์กุลนารา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

นายสมใจ  แซ่จันทร์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
  
นายอดิศักดิ์  นาคะวรังค์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายพิพัฒน์  รุ่งกานต์วิวัฒน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายสุเทพ  ตันตระกูล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
  
นายอุดม  ศักดิ์ศิลปะอุดม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

นายสุขใจ  มานะสิน
สารวัตรกำนัน
  
นายสุพล  ตันตระกูล
สารวัตรกำนัน


นางสาวจำเรียง  พูลทรัพย์
แพทย์ประจำตำบลประสาทสิทธิ์

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20