บุคลากรกองช่างเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
 


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
   

- ว่าง -
วิศวกรโยธา

นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์แจ่ม
นายช่างโยธา
 

นางวิไลพร เพ็งเหมือน
เจ้าพนักงานธุรการ

นายชลอ  เกตุอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
   

นายสุวิชา  หอมชง
คนงานทั่วไป
นายสมชาย  ดวงแก้ว
คนงานทั่วไป
   
น.ส.ดวงกมล  ปู่จันทร์
คนงานทั่วไป

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese











เว็บไซต์ที่น่าสนใจ



















แผนที่ท่องเที่ยวไทย




















QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20