ข้อมูลอื่น ๆ เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
       ไม่มีทรัพยากรด้านป่าไม้และแร่ธาตุ เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีคูคลองมากมายจึงมีทรัพยากรน้ำที่อุดมสมบูรณ์มวลชนจัดตั้ง

       กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลประสาทสิทธิ์
       กองทุนหมู่บ้าน 5 กองทุน
       กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์
       กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลประสาทสิทธิ์
       อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
       ชมรมผู้สูงอายุตำบลประสาทสิทธิ์
       กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลประสาทสิทธิ์

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่าง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20