บุคลากรกองคลังเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.รัตนา  บุญกอ
ผู้อำนวยการกองคลัง


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

น.ส.ธันย์ณิชา  ณรงค์เลิศฤทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
alt
นางสาวรณัชย์ธิดา รุจิรัตน์ธนาโชติ
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางทิพวรรณ  อุดมโภชน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 

น.ส.เพ็ญนภา  ปลื้มจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.สุดารัตน์  ศรีเพ็ชร
คนงานทั่วไป
 

นายนิโรจน์  ทัศนัยนา
คนงานทั่วไป

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20