บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


- ว่าง -
ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


- ว่าง -
รองปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


น.ส.วิรตี  ครุฑางคะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
   

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายวุฒิพงศ์ ทิวากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  

น.ส.ชนากานต์ วรพุฒ
นักทรัพยากรบุคคล

นายราฆพ มรรคทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการ
  
 

นายปฐมพร  พานแก้ว
นิติกรปฏิบัติการ
   

- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิรุฬห์  ตันสมบูรณ์
ภารโรง
(ลูกจ้างประจำ)
     

น.ส.นิษฐากานต์  นิสภเรืองยศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
   

นส.เพ็ญพรรณ  งามขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายไพรวัลย์  ทองคำ
คนงานทั่วไป
   

นางจิราภรณ์  นาคบุญ
คนงานทั่วไป

นายคมกฤษณ์ ตันตระกูล
คนงานทั่วไป
   

นายธนศักดิ์  เจริญภักดี
พนักงานขับรถยนต์

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


ลิขสิทธิ์ © 2554-2558 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20