บุคลากรสำนักปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


- ว่าง -
ปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

alt

นางกรรณิการ์ บุญสวัสดิ์
รองปลัดเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
โทร 096-8052914


น.ส.บังอร เกิดสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


น.ส.วิรตี  ครุฑางคะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


นายวุฒิพงศ์ ทิวากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

น.ส.ชนากานต์ วรพุฒ
นักทรัพยากรบุคคล
alt
นางปรียานุช  จามคำแก้ว
นิติกร
 

น.ส.สุทิพ ชุติพงศ์จินดา
นักพัฒนาชุมชน
alt

น.ส.สุกัญญา พรเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการ
 

จ่าเอกกิตติกร ทรัพย์อาภาพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายวิรุฬห์  ตันสมบูรณ์
ภารโรง
(ลูกจ้างประจำ)
 

น.ส.นิษฐากานต์ นิสภเรืองยศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นส.เพ็ญพรรณ งามขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt

นายไพรวัลย์ ทองคำ
คนงานทั่วไป
 

นางจิราภรณ์ นาคบุญ
คนงานทั่วไป
 
 
alt

นายธนศักดิ์ เจริญภักดี
พนักงานขับรถยนต์

 

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20