สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

นายสุพัฒ ตันตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุพัฒ  ตันตระกูล
ประธานสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

นายมนต์ชัย เซี่ยงกอ สมาชิกสภาเทศบาล

นายสมชาย  บุญชื่น
รองประธานสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

นายสาโรจน์  ศรีรุ่งเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
  
นางสายสมร  เรวัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญชู  อำไพศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   
นายบุญธรรม  ขุนภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญชัย เนตินิ ประธานสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

นายบุญชัย  เนตินิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   
นายสุชาติ เหลืองอมรไพศาล รองประธานสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

นายสุชาติ  เหลืองอมรไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมนต์ชัย  เซี่ยงกอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   
นายวีระ  กอประเสริฐสุด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมชาย  บุญชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   
นายสมพงษ์  สุขศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอนันต์  ล้วนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   
นายสุพัฒ ตันตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุพัฒ  ตันตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


แผนที่ท่องเที่ยวไทย

QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


ลิขสิทธิ์ © 2554-2558 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20