สมาชิกสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


นายมนต์ชัย  เซี่ยงกอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


นายพิรุณ บรรเทิง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


นายบุญชัย เนตินิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายสมพงษ์ สุขศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายกฤษณะ ไวว่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายสมใจ ล้วนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวสายสมร เรวัตโต
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
   

นายชุมแสง สอยเหลือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายทวิช สวนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายอนันต์ ล้วนแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญธรรม ขุนภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายกิตติวัฒน์ รังสีวิสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
     

 

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่าง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20