คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


นายวิทยา กอประเสริฐสุด
นายกเทศมนตรีตำบลประสาทสิทธิ์

โทร. 061-2953935


นายสมชาย บุญชื่น
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-2990039
 

นายวีระ กอประเสริฐสุด
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 087-8209491

นางสาวสุภี เซี่ยงกอ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 092-8783595
 

นายสุวิทย์ คล้ายเอี่ยม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 086-172199

 

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่าง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20