คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์


นายวิทยา  กอประเสริฐสุด
นายกเทศมนตรีตำบลประสาทสิทธิ์


นายพิชิตชัย  ปลื้มจิตร์
รองนายกเทศมนตรี
  

นายโขมพัสตร์ วรรณสุทธิ์
รองนายกเทศมนตรี

นายสุวิทย์  คล้ายเอี่ยม
เลขานุการนายกเทศมนตรี
   

นายจรินทร์  พูลทรัพย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20