สภาพทั่วไปเทศบาลประสาทสิทธิ์

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ประมาณ 10 กิโลเมตร


alt ทิศเหนือ ติดกับ  เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
alt ทิศใต้ ติดกับ  ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
alt ทิศตะวันออก ติดกับ  ตำบลหนองสองห้อง ตำบลโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร
alt ติดตะวันตก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

alt

เนื้อที่
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มีเนื้อที่ 6,854 ไร่ หรือประมาณ 10.66 ตารางกิโลเมตรalt

ภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองจำนวนมาก เหมาะสำหรับการทำการเกษตร การอุปโภคและเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรalt

ประชากร
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,894 คน แยกเป็นชาย 2,367 คน หญิง 2,527 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 521 คน/ตารางกิโลเมตรalt

จำนวนหมู่บ้าน
     มีจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 6 หมู่
     alt  จำนวนหมู่บ้านในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6
     alt  จำนวนหมู่บ้านในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ บางส่วนมีจำนวน 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

     จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มี 6 หมู่บ้าน คือ


หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด เพศชาย เพศหญิง
1 บ้านรางเกษร 270 1058 544 514
2 บ้านต้นกระทุ่ม 296 1123 568 555
3 บ้านหนองงูเหลือม 127 441 233 208
4 บ้านเจริญสุข 126 433 197 236
5 บ้านประสาทสิทธิ์ 205 590 293 297
6 บ้านต้นไทร 270 993 482 511

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2565
alt

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20