สภาพทั่วไปเทศบาลประสาทสิทธิ์

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 272 หมู่ที่ 5 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก ประมาณ 10 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับ  เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ  ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดกับ  ตำบลหนองสองห้อง ตำบลโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร
ติดตะวันตก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


เนื้อที่
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มีเนื้อที่ 6,854 ไร่ หรือประมาณ 10.66 ตารางกิโลเมตร


ภูมิประเทศ
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีลำคลองจำนวนมาก เหมาะสำหรับการทำการเกษตร การอุปโภคและเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร


ประชากร
     เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 4,894 คน แยกเป็นชาย 2,367 คน หญิง 2,527 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 521 คน/ตารางกิโลเมตร


จำนวนหมู่บ้าน
     มีจำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 6 หมู่
       จำนวนหมู่บ้านในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เต็มทั้งหมู่บ้านมีจำนวน 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6
       จำนวนหมู่บ้านในเขตที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ บางส่วนมีจำนวน 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

     จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มี 6 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ทั้งหมด เพศชาย เพศหญิง
1 บ้านรางเกษร 237 1141 565 576
2 บ้านต้นกระทุ่ม 273 1174 570 604
3 บ้านหนองงูเหลือม 112 477 234 243
4 บ้านเจริญสุข 111 459 198 261
5 บ้านประสาทสิทธิ์ 177 618 307 311
6 บ้านต้นไทร 230 1025 493 532
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2554


โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20