ประวัติความเป็นมา

สำนักงานเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

       ตำบลประสาทสิทธิ์ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอนไผ่ ต่อมาทางราชการโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แยกบ้านประสาทสิทธิ์ และอีก 4 หมู่บ้าน ออกจาก ตำบลดอนไผ่ ตั้งเป็นตำบลประสาทสิทธิ์ และในปี พ.ศ. 2542 ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน ( คือ บ้านต้นไทร หมู่ที่ 6 ) บ้านประสาทสิทธิ์ เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่กว้าง และมีประชากรมากกว่า อีก 5 หมู่บ้าน จึงเรียกว่า "ตำบลประสาทสิทธิ์" มาจนถึงปัจจุบัน

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์

สำนักปลัดเทศบาล


กองคลัง


กองช่าง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20