เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ในการกำจัดขยะ

alt

ขอแจ้งลงทะเบียฉีดวัคซีน

แจ้งลงทะเบียฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม อบจ.ราชบุรีระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21 - 23 มิุนายน 2564 เวลา 09.00 -16.00 น. ในวันดังกล่าว 

alt

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ครั้งแรก

alt

Attachments:
Download this file (Scan_20210528_153851.pdf)Scan_20210528_153851.pdf[ ]470 Kb

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือปฏิบัติงานของเทศบาล

Attachments:
Download this file (พ_ร_บ_กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542.pdf)พ_ร_บ_กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542.pdf[ ]99 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาลพ_ศ_2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาลพ_ศ_2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552.pdf[ ]263 Kb
Download this file (๑๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙.pdf)๑๑. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙.pdf[ ]1898 Kb
Download this file (๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่ม)๑๓. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่ม[ ]571 Kb
Download this file (๑๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.pdf)๑๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐.pdf[ ]7926 Kb
Download this file (๑๕. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf)๑๕. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.pdf[ ]449 Kb
Download this file (๑๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.)๑๖. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖.[ ]6320 Kb
Download this file (๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.pdf)๗. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒.pdf[ ]8775 Kb

บทความ อื่นๆ ...

โทร. 061-2953935


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจแผนที่ท่องเที่ยวไทย
QR Code
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์
 


ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร 032-248001, 032-248123 ต่อ 20